Company Ankama created these great apps:
DOFUS : Battles Lite, DOFUS : Battles HD, DOFUS : Battles HD Lite, DOFUS : Battles, DOFUS : Battles 2, DOFUS : Battles 2 HD, DOFUS : Battles 2 Lite, DOFUS : Battles 2 HD Lite, Ankama Authenticator, Tactile Wars, Krosmaster Arena, King Tongue, DOFUS Touch, Dofus Pogo, Krosmaga, Gamakna, DOFUS Pets, Dofus Touch Early, Drag'n'Boom, Nindash: Skull Valley, and others..
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img